Oceňování nemovitostí

Název práce: Oceňování nemovitostí
Autor(ka) práce: Petrová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Hezina, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoreticko-metodologická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti oceňování. Dále se tato práce zabývá konkrétními pojmy, metodami a také riziky, která souvisejí s oceňováním nemovitostí. V praktické části je provedeno ocenění bytové jednotky administrativním způsobem dle cenového předpisu a také odhad její tržní hodnoty. V závěru je uvedeno porovnání zjištěných výsledků a posouzení jejich odlišnosti.
Klíčová slova: rizika; byt; hodnota; cena; nemovitost; oceňování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2007
Datum podání práce: 8. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: