Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Trh práce-genderové mzdové rozdíly

Autor práce: Lachmanová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durdisová, Jaroslava
Osoba oponující práci: Szabová, Lucia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Trh práce-genderové mzdové rozdíly
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá diskriminací na trhu práce, přičemž hlavní důraz je kladen na genderovou problematiku ve mzdových rozdílech. Vyhodnocení postavení žen na trhu práce je provedeno za využití demografických a socioekonomických statistik ve vztahu k existujícím teoretickým konceptům a přístupům, které se snaží vysvětlit diskriminaci žen na trhu práce a existující mzdové rozdíly. Vyústěním analýzy je odpověď na otázku, zda je diskriminace na trhu práce v České republice zásadním společenským problémem a analýza možnosti využití popsaných modelů k vysvětlení diskriminace na českém trhu práce. Tento text se rovněž zabývá mezinárodní a českou legislativni úpravou problematiky a v jeho závěru jsou popsána opatření a řešení, která by mohla vést k vyřešení nerovného přístupu k ženám a mužům na trhu práce.
Klíčová slova: trh práce; rovné příležitosti; diskriminace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Trh práce-genderové mzdové rozdíly
Překlad názvu: Labour market-gender wage differentials
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is devoted to discrimination in the labor market with the stress on the gender pay gap. The aim of the thesis is to assess the status of women in the Czech labor market with respect to different social categories and the analysis of wage differences in different job categories and types of jobs. The main focus of the text is a summary of various theoretical assumptions and concepts that are used to explain discrimination against women and finding the links with the recent demographic data. The text results in analysis of the above mentioned models it terms of their application to explain gender discrimination in the Czech Republic. The thesis results in the answer to the question whether discrimination in the labor market represents major social problem in the Czech Republic. At the end of this text various measures that, in my opinion, could lead to solution of discrimination against women in the labor market are described.
Klíčová slova: labour market; discrimination; equal opportunities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2010
Datum podání práce: 17. 12. 2010
Datum obhajoby: 26.01.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27021_xlacp05.pdf [1,32 MB]
Oponentura18706_xszal03.pdf [121,95 kB]
Hodnocení vedoucího27021_durdis.pdf [274,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27021/podrobnosti