RENT-SEEKING A PRODEJ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ OBYVATELSTVU

Název práce: RENT-SEEKING A PRODEJ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ OBYVATELSTVU
Autor(ka) práce: Bučková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schwarz, Jiří
Oponenti práce: Jaklín, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Emise dluhopisů pro obyvatelstvo ČR je aktuální. Stát si chce půjčit peníze přímo od domácností , kterým na oplátku nabídne bezpečnější uložení jejich volných finančních prostředků při vyšším výnosovém procentu, než by dosáhli vložením peněz na termínované vklady komerčních bank. Na druhou stranu stát lidem nebude muset zaplatit na úrocích tolik, kolik by platil právě komerčním bankám v případě, že by si půjčil od nich resp. jim prodal státní obligace. Pro občany i stát se projekt zdá být výhodným, ne však pro banky. Realizace projektu "Státní dluhopisy pro občany" ale byla odložena a začíná narážet na rozdílné až rozporuplné zájmy jednotlivých zainteresovaných subjektů. V úvodu práce uvedu základní parametry "občanských dluhopisů", následně se budu zabývat dobýváním renty ze strany bank a nakonec se pokusím najít odpověď na otázku, jak právě rent-seeking mění pravidla emise dluhopisů pro obyvatelstvo ČR.
Klíčová slova: komerční banky; lobbing rent-seeking ; úroková sazba; kapitálový trh; Státní dluhopisy
Název práce: Rent-seeking in the application to „Government bonds for citizens“
Autor(ka) práce: Bučková, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Schwarz, Jiří
Oponenti práce: Jaklín, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The emission of government bonds is a topical issue for Czech citizens. Czech government aims to borrow financial means directly from households to whom it provides a safer deposit for their financial assets at a higher interest rate than they can achieve from their time deposits at commercial banks. Such emission would be beneficial also for the government will not need to pay citizens as high interests as it would pay to commercial banks in case of borrowing the money from them by means of exclusive sale of government bonds to them. The project seems advantageous for the citizens as well as for the government, but not for the middlemen, for commercial banks.However the realization of the project "Government bonds for citizens" has been postponed and begins to be threatened by different conflicting interests of interest groups. Especially interests of commercial banks are responsible for postponing of this project. An exclusive position of commercial banks in government bonds trading brings a certain rent for them. Size of this expected rent is not only temptation for banks to maintain their rent-seeking position but also is a rational limitation for their rent-seeking avtivities.
Klíčová slova: Lobbing; Capital market; Public bonds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2010
Datum podání práce: 19. 5. 2010
Datum obhajoby: 26. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24940/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: