Public Private Partnership a možnosti jeho využití v oblasti sportovních a kulturních center v ČR

Název práce: Public Private Partnership a možnosti jeho využití v oblasti sportovních a kulturních center v ČR
Autor(ka) práce: Matějka, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi zajištění sportovní infrastruktury formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Autor analyzuje úspěšné projekty sportovních a kulturních center realizovaných touto formou v Nizozemí a v USA a uvádí, čím je podmíněn jejich přínos pro veřejný a soukromý sektor. Autor vyvozuje z příkladů závěry pro připravované projekty v České republice. V práci je diskutována otázka legitimity financování sportovních center z veřejných zdrojů a jejich skutečný přínos při zajištění sportovního a kulturního vyžití občanů.
Klíčová slova: soukromý dodavatel; veřejný sektor; infrastruktura; sport; Public Private Partnership

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2007
Datum podání práce: 8. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5264/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: