Ecolabelling - tržně orientovaný nástroj

Název práce: Ecolabelling - tržně orientovaný nástroj
Autor(ka) práce: Vyklická, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šauer, Petr
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Seznámení se dvěma systémy environmentálního značení v ČR (Ekologicky šetrné výrobky a Produkty ekologického zemědělství) a jejich vzájemné srovnání. Výsledky průzkumu provedeného mezi spotřebiteli o jejich informovanosti ohledně těchto značení. Několik návrhů vhodných pro větší rozvoj trhu s Ekologicky šetrnými výrobky.
Klíčová slova: ekologicky šetrný výrobek; environmentální značení; environmentální politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2006
Datum podání práce: 23. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3047/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: