Firemní kultura americké společnosti v České republice

Název práce: Firemní kultura americké společnosti v České republice
Autor(ka) práce: Mudráková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Adlafová, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Má práce se zabývá firmení kulturou americké společnosti v ČR a působením národních kultur na firemní kulturu. První kapitola vysvětluje teoretické pojmy, tak aby čtenář porozuměl kapitolám 2-4, které již tvoří praktickou část práce. V mé diplomové práci popisuju firemní kulturu, kooperaci subkultur v rámci firemní kultury, aplikuji teoretické poznatky v praxi a na závěr přikládám vlastní doporučení pro uvedenou firmu.
Klíčová slova: Subkultura; Firemní kultura; Národní kultura
Název práce: Corporate culture of american company based in Czech republic
Autor(ka) práce: Mudráková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Adlafová, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My thesis is describing corporate culture of american company based in Czech Republic. In the first chapter I am explaining theoretical terms which I am applying at the specific company in the last chapter. In the whole work I am specifying how it is important to cooperate between national cultures and the corporate culture. In the end I am suggesting few points which could be in the conmpany improved. The whole work is based on my personal experience.
Klíčová slova: Coeporate culture; multinational company; National culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2010
Datum podání práce: 10. 12. 2010
Datum obhajoby: 24. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26985/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: