Analýza výkonnosti firem Český Telecom a Telefónica O2 Czech Republic

Název práce: Analýza výkonnosti firem Český Telecom a Telefónica O2 Czech Republic
Autor(ka) práce: Vítovec, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olejníková, Hana
Oponenti práce: Klečka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí výkonnost společností Český Telecom a Telefónica O2 s ohledem na specifika telekomunikačního trhu. Výkonnost obou společností posuzuje především pro potřeby potenciálního investora. Dominantním prvkem práce je finanční analýza. Součástí je také zhodnocení restrukturalizace, kterou společnost ve sledovaném období prošla. Cílem je posoudit všechny důležité aspekty finanční výkonnosti firmy a odhadnout její budoucí vývoj.
Klíčová slova: restrukturalizace; telekomunikace; telekomunikační trh; Telefónica O2; Český Telecom; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: