Uložení hierarchických dat a nestrukturovaných dat s využitím Java Content Repository

Název práce: Uložení hierarchických dat a nestrukturovaných dat s využitím Java Content Repository
Autor(ka) práce: Pytelka, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Feuerlicht, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podává přehled možností uložení hierarchických a nestrukturovaných dat, které poskytují standardy JSR-170 a JSR-283 - "Content Repository for Java". Východiskem práce je v první části teorie grafů, na jejímž základě autor definuje termín hierarchických dat. Zde jsou také ukázány další metody ukládání dat od souborových systémů, databázových systémů až po systémy správy dokumentů. Popis standardu JSR-283 v další části přináší detailnější pohled na jeho možnosti. Následně je provedeno srovnání možnosti relačních, objektově-relačních databází a možnosti, které poskytují jednotlivé techniky objektově relačního mapování. Detailnější pohled je věnován referenční implementaci JackRabbit. Jsou na ní ukázány základy práce s příslušným API. Součástí práce je také případová studie, v níž je realizována vnitřní část systému správy dokumentů. Na této studii jsou provedena měření výkonosti referenční implementace JackRabbit. Vyústěním práce je vytvoření sady kritérií, kdy je vhodné využít pro uložení hierarchických a nestrukturovaných dat repozitář dle standardu JSR-170/283, případně přímo implementaci JackRabbit.
Klíčová slova: JackRabbit; JSR-283; hierarchická data; databáze; repozitář; stromová struktura; Java; teorie grafů; JSR-170; nestrukturovaná data
Název práce: Storing hierarchical and unstructured data with Java Content Repository
Autor(ka) práce: Pytelka, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Feuerlicht, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper discusses the possibilities of storing hierarchical and unstructured data using standards JSR-170 and JSR-283 - "Content Repository for Java". Background of this paper is the graph theory. A definition of hierarchical data that is based on this theory is presented in the paper. Other methods of storing data such as the file-system, the database systems and the content management systems are discussed. The paper provides a detailed description of standard JSR-283 itself and the available features thereof. This is followed by a comparison of relation-, object-relational databases and the features of the individual techniques of object-relational mapping. Reference implementation JackRabbit is described in detail. It includes the description of the relevant API and its configuration. A case study dealing with the realization of the internal structure of a document management system is a part of this paper. Some performance tests were carried out on the reference implementation; the results thereof are presented in the paper. The conclusion of the work provides for a set of criteria to determine situations where it is appropriate to use a repository compatible with JSR-170/283 to store hierarchical and unstructured data, or where reference implementation JackRabbit can be used.
Klíčová slova: Java; hierarchical data; JSR-170; tree structure; graph theory; semi-structured data; unstructured data; database; JackRabbit; repository; JSR-283

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 7. 2010
Datum podání práce: 5. 12. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27133/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: