Vývoj XMPP-klienta v jazyku JavaScript

Název práce: Vývoj XMPP-klienta v jazyku JavaScript
Autor(ka) práce: Chromický, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je v jazyku JavaScript implementovat modulárního instant messaging klienta komunikujícího protokolem XMPP. Práce nejprve přibližuje význam protokolu XMPP na pozadí největších současných instant messaging sítí. Dále popisuje samotný protokol a zabývá se dalšími použitými technologiemi pro vývoj aplikace. Poté sestavuje seznam požadavků na aplikaci ve dvou úrovních. První úroveň do aplikace přináší základní prostředky pro komunikaci protokolem XMPP. Druhá úroveň těchto prostředků využívá a přináší koncovou instant messaging funkcionalitu pro uživatele. Výsledná aplikace je dostupná jako příloha této práce. Práce končí příručkou pro vývojáře implementujícího další rozšíření aplikace v podobě nových modulů, a příručkou pro koncového uživatele využívajícího aplikaci pro instant messaging.
Klíčová slova: XML; JavaScript; Instant messaging; XMPP
Název práce: Development of XMPP client in JavaScript
Autor(ka) práce: Chromický, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to implement a modular instant messaging client for communication via the XMPP protocol. Firstly, the thesis explains the importance of the XMPP protocol within the context of the current largest instant messaging networks. The thesis then follows with description of the protocol itself and examines further technologies used for the development of the client application. An enumeration of requirements is then built. The requirements form two layers. The first layer proposes base functionality for communication via the XMPP protocol. The second layer then builds upon the features of the first layer and delivers end-user functionality. The resulting application is avaliable as an attachment of this thesis. The thesis concludes with two handbooks. The first one is a developers handbook describing the development of extending modules, the second handbook is a user guide for end-users of the instant messaging client.
Klíčová slova: XML; JavaScript; Instant messaging; XMPP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2010
Datum podání práce: 8. 12. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26232/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: