Island, Norsko, Švédsko: ekonomický vývoj a vztahy s ČR

Název práce: Island, Norsko, Švédsko: ekonomický vývoj a vztahy s ČR
Autor(ka) práce: Pohlová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Tunkrová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na základní charakteristiky a ekonomické charakteristiky Norska, Islandu a Švédska. V práci je analyzována hlavně ekonomická situace jednotlivých států a vztahy s Českou republikou. Konkrétně je zaměřena na ekonomický vývoj, hlavní odvětví jednotlivých ekonomik a jejich zahraniční obchod. Po té práce plynule přechází k analýze vzájemných vztahů jednotlivých zemí s Českou republikou, která je výstupem předchozích kapitol. Konrkétně se tato část práce zaměřuje na komoditní strukturu vývozu a dovozu jednotlivých zemí z pohledu ČR a na výslednou obchodní bilanci. Práce vyhodnocuje dopad globální hospodářské krize na vzájemný obchod s ČR.
Klíčová slova: zahraniční obchod; vztahy s ČR; ekonomicky vyvoj
Název práce: Norway, Iceland, Sweden: Economic development and the relationships to the Czech Republic
Autor(ka) práce: Pohlová, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Tunkrová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the general and economic characteristics of Norway, Iceland and Sweden. Analysis is made primarily of the economic situations of the individual countries and their relationships to the Czech Republic, focusing on economic development, principal areas of economic activity and foreign trade. The impact of these factors on the relationships of these countries to the Czech Republic is examined, specifically in the areas of the import/export commodity structure and the resulting balance of trade. The thesis also evaluates the effect of the global economic crisis on trade relations with the Czech Republic.
Klíčová slova: foreign trade; relationships to the Czech Republic; economic development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2010
Datum podání práce: 15. 8. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24145/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: