Regionální aspekty a potenciál cestovního ruchu v regionu Praha

Název práce: Regionální aspekty a potenciál cestovního ruchu v regionu Praha
Autor(ka) práce: Floriánová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Hlaváčková, Jana;Ing.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá regionálními aspekty a potenciálem rozvoje cestovního ruchu ve významné destinaci cestovního ruchu, v regionu Praha. První kapitola je věnována obecné problematice cestovního ruchu, definici cestovního ruchu, jeho formám, specifikům a předpokladům. Druhá kapitola zahrnuje obecnou analýzu současné situace v regionu Praha ve vztahu k cestovnímu ruchu. Jako problémové stránky města jsou zde vyzdviženy stav životního prostředí, dopravní situace a bezpečnost ve městě. Další kapitola se věnuje předpokladům pro cestovní ruch, současné situaci a vybavení města ubytovacími kapacitami a informačními centry, které se jeví jako dostačující s malými mezerami. Pozornost je věnována i úspěšnému segmentu cestovního ruchu v Praze, kongresové turistice, a možnosti pořádání letních olympijských her v Praze. Čtvrtá kapitola odhaluje pomocí dotazníkového šetření návštěvníků města další nedostatky cestovního ruchu v Praze. Pátá kapitola se zabývá propagací města, kterou se zabývají především organizace CzechTourism a Pražská informační služba a jeví se jako a nedostatečně koordinovaná. Poslední kapitola se zabývá shrnutím silných a slabých stránek města ve vztahu k cestovnímu ruchu a věnuje se i současným trendům vývoje cestovního ruchu v Evropě. Na závěr jsou formulována doporučení pro rozvoj podnikatelských aktivit a odstranění překážek dalšího rozvoje cestovního ruchu v Praze.
Klíčová slova: rozvoj cestovního ruchu v regionu; propagace cestovního ruchu; předpoklady pro cestovní ruch; propagace cestovního ruchu; region Praha; cestovní ruch
Název práce: Regional aspects and tourism development potential tourism development in the Prague region
Autor(ka) práce: Floriánová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Hlaváčková, Jana;Ing.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: