Finanční analýza společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s
Autor(ka) práce: Frinta, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olejníková, Hana
Oponenti práce: Komínek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje vývoj finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v letech 2001 až 2006. Úvod práce náleží teoretické části, která objasňuje strukturu, postupy výpočtů a způsoby hodnocení dosažených výsledků. Následuje praktická část práce. Ta na základě provedených výpočtů hodnotí finanční zdraví a úroveň finančního řízení společnosti. Na finanční analýzu navazuje srovnání podniku s průmyslovým odvětvím. V této části dochází k porovnání a vyhodnocení finanční situace společnosti v rámci celého odvětví. Závěrem práce shrnuje zjištěné skutečnosti.
Klíčová slova: zhodnocení; srovnání s odvětvím; praktická část; teoretická část; a.s.; společnost VAK HK; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5288/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: