Firemní certifikační autorita

Název práce: Firemní certifikační autorita
Autor(ka) práce: Kolb, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bumbala, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Se stoupajícím počtem uživatelů Internetu rostla i potřeba vzájemného ověření druhé strany a zabezpečení jejich komunikace. V otevřeném prostředí Internetu tento problém řeší důvěryhodná třetí strana s využitím asymetrické kryptografie. Důvěryhodná třetí strana -- Certifikační Autorita zajišťuje identifikaci stran a zabezpečení jejich komunikace prostřednictvím jí vydávaných certifikátů. Certifikační autority jsou dnes využívány hlavně ve větších společnostech. Podstatou mé práce je návrh a realizace interní certifikační autority v malé společnosti spolu se zhodnocením prospěchů ze zavedení nové technologie.
Klíčová slova: Windows; zabezpečení; autentizace; elektronický podpis; šifrování; certifikát; Certifikační Autorita; PKI; čipová karta
Název práce: Internal Certification Authority
Autor(ka) práce: Kolb, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bumbala, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
With the rising number of internet users emerged the need for mutual authentication and secure communication. In the open environment of the Internet, this service is provided by a trusted third party using asymetric cryptography. This trusted third party - called Certification Authority - provides identification of the communication partners and the security of their communication through certificates it issues. Many large companies use certification authorities today. The goal of my thesis is the design and implementation of a CA for a small company, along with an evaluation of the benefits of introducing this new technology.
Klíčová slova: security; digital signature; encryption; certificate; Certification Authority; PKI; smart card; Windows; authetication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 7. 2010
Datum podání práce: 1. 12. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/12695/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: