Finanční analýza - Středočeská plynárenská, a. s

Název práce: Finanční analýza - Středočeská plynárenská, a. s
Autor(ka) práce: Matušková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční analýza Středočeské plynárenské, a. s. zhodnocuje finanční zdraví tohoto podniku. Pozornost ve své práci věnuji zejména horizontální a vertikální analýze, poměrovým ukazatelům, bilančním pravidlům, bonitním a bankrotním modelům. V závěrů své práce provádím mezipodnikové srovnání.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: