Podnikatelský záměr: květinářství

Název práce: Podnikatelský záměr: květinářství
Autor(ka) práce: Wojciková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zapletalová, Jitka
Oponenti práce: Volkmerová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část práce je zaměřena na definování malého a středního podnikání, na aktivity související se zahájením podnikatelské činnosti a na vymezení legislativního rámce soukromého podnikání včetně forem podnikání. Dále se soustřeďuje na zakladatelský rozpočet s ohledem na jeho význam v začátcích podnikání a podnikatelský plán. Praktická část je zaměřena na konkrétní podnikatelský záměr, kterým je malé květinářství. V úvodu se věnuje důležitým krokům před samotným zahájením podnikatelské činnosti. Dále se soustřeďuje na zpracování zakladatelského rozpočtu. Je zde sestaven rozpočet startovního kapitálu a rozpočet nákladů, výnosů a zisku, a to nejen pro počáteční fázi podnikání, ale i s výhledem na několik let dopředu. Na konci je sestaven nástin podnikatelského plánu.
Klíčová slova: malé a střední podnikání; květinářství; zakladatelský rozpočet; podnikatelský plán; podnikatelský záměr
Název práce: Prospectus: Flower shop
Autor(ka) práce: Wojciková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zapletalová, Jitka
Oponenti práce: Volkmerová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5301/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: