INICIATIVA SPOLOČENSTVÍ INTERREG IIIA ? PROGRAM SUSEDSTVÍ MAĎARSKO-SLOVENSKO-UKRAJINA

Název práce: INICIATÍVA SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA ? PROGRAM SUSEDSTVA MAĎARSKO-SLOVENSKO-UKRAJINA
Autor(ka) práce: Cirbusová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Kadeřábková, Jaroslava;PhDr.,CSc.
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Iniciatíva Spoločenstva Interreg IIIA sa zameriava na podporu cezhraničnej spolupráce krajín zúčastnených na konkrétnom programe. Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina /2004-2006/ predstavuje nástroj podpory maďarsko-slovensko-ukrajinského pohraničia, v rámci ktorého sú realizované konkrétne projekty na podporu a riešenie špecifických problémov. Program je špecifický, pretože je kombináciou programu v rámci Iniciatívy Interreg, ktorá je určená členským krajinám EÚ (Maďarsko, Slovensko) a programu TACIS, ktorý je určený kandidátskym krajinám (Ukrajina). Moja diplomová práca je zameraná na charakteristiku PS HU-SK-UA, charakteristiku a analýzu programového územia, orgány zodpovedné za program, implementačnú a finančnú stránku programu, typy projektov, ktoré boli doručené a schválené v rámci programu, celkové vyhodnotenie programu a na záver je to analýza a vyhodnotenie konkrétneho projektu v rámci PS.
Klíčová slova:
Název práce: INICIATIVA SPOLOČENSTVÍ INTERREG IIIA ? PROGRAM SUSEDSTVÍ MAĎARSKO-SLOVENSKO-UKRAJINA
Autor(ka) práce: Cirbusová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Kadeřábková, Jaroslava;PhDr.,CSc.
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova: TACIS; Strukturální fondy EÚ; Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina; Přeshraniční spolupráce; Interreg IIIA; Iniciativy EÚ; EÚ

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5316/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: