Letecká přeprava nebezpečného zboží

Název práce: Letecká přeprava nebezpečného zboží
Autor(ka) práce: Kocián, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Smolková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou letecké přepravy nebezpečného zboží. Úvodní část práce charakterizuje leteckou nákladní dopravu a její charakteristiky, mezinárodní organizace v letecké dopravě a mezinárodní dohody a procedury. V teoretické části se zaměřuji na analýzu letecké přepravy podle manuálu IATA Dangerous Goods regulations pro nebezpečné zboží. V praktické části má tato diplomová práce za cíl představit přepravu nebezpečného zboží ve specifických podmínkách společnosti DHL Express.
Klíčová slova: IATA manuál; DHL Express; DGR; nebezpečné zboží
Název práce: Air transport of dangerous goods
Autor(ka) práce: Kocián, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Smolková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis topic deals with air transport of dangerous goods. In the beginning part it describes air cargo transportation itself as well as the main characteristics. Thesis introduces organizations involved in international transport of dangerous goods. Next part of diploma thesis reveals project analysis of air transportation of dangerous goods in respect of IATA Dangerous Goods regulations and procedures. Thesis also covers introduction to air transportation of dangerous goods in specific conditions of DHL Express Company.
Klíčová slova: DHL Express; Dangerous Goods; DGR; IATA Dangerous Goods Regulations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2009
Datum podání práce: 20. 9. 2010
Datum obhajoby: 1. 12. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: