Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska IAS a české legislativy

Název práce: Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska IAS a české legislativy
Autor(ka) práce: Pešoutová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tesařová, Monika
Oponenti práce: Kovaříková, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce porovnává přístupy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a české legislativy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Práce je zaměřena na vymezení, oceňování, odepisování a vyřazení tohoto majetku. Cílem práce je porovnat oba přístupy a nalézt podstatné rozdíly v oblasti pojmů, vykazování a oceňování. Práce je rozdělena do tří kapitol. První popisuje majetek dle IAS, druhá dle české legislativy a třetí je srovnáním daných přístupů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5327/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: