Strategický rozvoj společnosti Conseq Investment Management, a. s

Název práce: Strategický rozvoj společnosti Conseq Investment Management, a. s
Autor(ka) práce: Frayerová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Středová, Ivana
Oponenti práce: Šoltés, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zaměření se na tzv. SWOT analýzu, tzn. zhodnocení situace, v jaké se obchodníci s cennými papíry na našem trhu nacházejí se zaměřením na akciovou společnost Conseq Investment Management, dále na analýzu strategie, s jakou společnost na kapitálovém trhu působí. Dále je zde pojednáno o současné ekonomické a demografické situaci v České republice, protože toto (a nejen to) má velký význam nejen pro investiční zprostředkovatele, ale také pro jiná odvětví.
Klíčová slova: externí analýza; interní analýza; SWOT analýza; vize; Poslání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5331/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: