Compability of luxury and the concept of simple living

Název práce: Compatibility of luxury and the concept of simply living
Autor(ka) práce: Soukupová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce: Tisovski, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Is luxury consumption incompatible with simple living? ... or not? For most of the people the question and the answer are obvious. On the first sight, it seems that there is no compatibility at all. How can luxury that is often connected and used as a synonym for opulence, excessive useless things and so on be even placed in one sentence with such a frugal concept as simple living? The purpose of this thesis is to define the framework and the issues that arise when putting the two concepts together. The findings of the thesis can be treated in deeper research that can follow and be inspired by this thesis. In order to prove and explain the analytical part, the findings are applied on real life examples. The theoretical part defines what luxury is, what its specific attributes are and why it stands apart from the "traditional" marketing approach. What is more, the impact of internalization and globalization on the luxury products and services is particular and cannot be treated in the same manner as for the mass consumption brands. The second analytical part treats the concept of simple living, the common misunderstandings and the philosophy of the concept. The two concepts are then put together in order to search for some for the points in common and the incompatibilities. The last chapter is dedicated to a practical illustration of the theory stated. Five star spa hotel and forest retreat Chateau Mcely is used as an example of luxury meeting simple living in some areas. The hotel is briefly introduced starting with the history of the building and then the modern history of the today's hotel after it was acquired by the actual owners, Inéz and James Cusumano. The mission statement and the principal idea of the project are detailed same as is the marketing mix of Chateau Mcely. And finally, the sustainability and ways of creating it are presented in order to underline the symbiosis of luxurious hotel and simple living, at least in some domains.
Klíčová slova: voluntary simplicity; simple living; marketing; premium product; consumption; Chateau Mcely; luxury
Název práce: Compability of luxury and the concept of simple living
Autor(ka) práce: Soukupová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce: Tisovski, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Je konzumace luxusního zboží a služeb alespoň v některých ohledech slučielná s žitím v jednoduchosti? Pro většinu lidí je odpověď na tuto otázku jednoznačná. Na první pohled se zdá, že není možné najít společné body. Luxus bývá často spojován a používán jako synonymum pro přebytek, opulenci a zbytečnosti. Jak je možné stejné slovo i jen použít v jedné větě s konceptem, který mluví o odříkání, jednoduchosti a uvážené spotřebitelské volbě. Cílem této diplomové práce je určit témata a problematiku, které vyvstávají při snaze propojit či sloučit dva výše zmiňované koncepty. Teoretická část definuje nejdříve luxus, jeho specifické vlastnosti a důvod, proč pro luxusní zboží a služby nelze používat "tradiční" marketingové metody. Dále je vysvětlen koncept života v jednoduchosti. Tyto dva koncepty jsou následně postaveny vedle sebe, mimo očekávaých neslučitelných bodů byly nalezeny i některé společné charakteristiky. Na závěr v poslední kapitole je uveden příklad Chateau Mcely, na kterém je prakticky ukázáno, jak teorie vypadá v praxi. Krátce je zmíněna historie budovy z dob šlechtických rodů, stejně jako novodobá historie po zakoupení zámku paní Inéz Cusumano. Mise zámku spolu s marketingovým mixem jsou také představeny a zhodnoceny. Závěrečná část je věnována formám, jakými se Chateau Mcely podílí na zachování trvale udržitelného rozvoje. Tímto způsobem je zdůrazněn fakt, že i v rámci luxusního hotelu lze v určitých oblastech propojit luxusní služby s životem v jednoduchosti.
Klíčová slova: marketing; luxusní služby; luxusní zboží; luxus; Chateau Mcely; jednoduchý život

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 6. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22776/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: