RADIOAKTIVNÍ ODPAD A PROBLEMATIKA JEHO ULOŽENÍ

Název práce: RADIOAKTIVNÍ ODPAD A PROBLEMATIKA JEHO ULOŽENÍ
Autor(ka) práce: Metelková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Lipka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Radioaktivní odpad je nevyužitelný materiál, který pro obsah radionuklidů není možno uvést do životního prostředí. Tato práce je zaměřena především na problematiku likvidace radioaktivního odpadu a s tím související otázku jejího financování. Dále zde nalezneme také legislativní rámec, který omezuje nakládání s radioaktivním odpadem a zároveň určuje komu tento odpad náleží a jaké jsou povinnosti jeho vlastníka. Na radioaktivní odpad je zde také nahlíženo z hlediska negativních externalit. Tato teorie je v této práci dále rozvíjena a to jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
Klíčová slova: právní rámec; veřejnost; náklady; hlubinné úložiště; externality; Radioaktivní odpad
Název práce: NUCLEAR WASTE AND PROBLEMATICS OF ITS DEPOSITION
Autor(ka) práce: Metelková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Lipka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2007
Datum podání práce: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: