Význam ekonomické dimenze ve vztazích ČR a Ruska

Název práce: Význam ekonomické dimenze ve vztazích ČR a Ruska
Autor(ka) práce: Trejbal, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je konkrétně zhodnotit, zda a jakým způsobem se ekonomická dimenze vztahů mezi Českou republikou a Ruskem promítá i do politické roviny vzájemných vztahů, případně do celkového zahraničně-politického postavení českého státu. V první kapitole bude proveden detailnější rozbor česko-ruských hospodářských vztahů, struktura a dynamika vzájemné obchodní výměny a komparace celkového významu Ruska v porovnání s ostatními obchodními partnery ČR. Ve druhé kapitole se pŕace zaměří na specifické vztahy mezi ruským státem a soukromým sektorem. Třetí kapitola se v konkrétních případech soustředí na současnou expanzivní politiku ruských společností v ČR. Čtvrtá kapitola pojedná o budoucnosti vzájemných hospodářských vztahů a jejich potenciálu. Identifikuje nejdůležitější oblasti možné vzájemné spolupráce a upozorní na konvergující, nebo divergující zájmy aktérů podílejících se na formování ekonomických a politických vztahů mezi Ruskem a Českou republikou.
Klíčová slova: energetická bezpečnost; Ruská federace; obchodní vztahy; česko-ruské vztahy; zahraniční politika
Název práce: The political significance of the Czech-Russian business relations
Autor(ka) práce: Trejbal, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to examine the nature of Czech-Russian business relations and their influence on the political dimension of the bilateral ties between the two countries and the perceived standing of the Czech state in Europe.
Klíčová slova: business-government relations; energy security; Czech Republic; business relations; Russian Federation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2009
Datum podání práce: 10. 4. 2010
Datum obhajoby: 15. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23147/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: