Udržateľný rozvoj cestovného ruchu vo vybranej destinácii

Název práce: Udržateľný rozvoj cestovného ruchu vo vybranej destinácii
Autor(ka) práce: Timko, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca poukazuje na žiaduce a nežiaduce dopady cestovného ruchu na životné prostredie a vyzdvihuje potrebu rozvoja udržateľného cestovného ruchu. Práca sa venuje analýze predpokladov Ruskej Federácie pre rozvoj alternatívnych foriem cestovného ruchu. Teoretická časť obsahuje charakteristiku geografických, sociodemografických a environmentálnych podmienok. Rovnako je charaktizovaný súčasný stav cestovného ruchu a udržateľného cestovného ruchu v Ruskej Federácii. Hlavným prínosom diplomovej práce je identifikácia hrozieb a príležitostí v rozvoji udržateľného cestovného ruchu v Ruskej Federácii.
Klíčová slova: životné prostredie; udržateľný cestovný ruch; Ruská Federácia; efekt turistickej pasce
Název práce: Udržateľný rozvoj cestovného ruchu vo vybranej destinácii
Autor(ka) práce: Timko, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce poukazuje na žádoucí a nežádoucí dopady cestovního ruchu na životní prostředí a vyzdvihuje potřebu rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Práce se věnuje analýze předpokladů Ruské Federace pro rozvoj alternativních forem cestovního ruchu. Teoretická část obsahuje charakteristiku geografických, sociodemografických a environmentálních podmínek. Rovněž je charakterizován současný stav cestovního ruchu a udržitelného cestovního ruchu v Ruské Federaci. Hlavním přínosem diplomové práce je identifikace hrozeb a příležitostí v rozvoji udržitelného cestovního ruchu v Ruské Federaci.
Klíčová slova: efekt turistické pasti; Ruská Federace; životní prostředí; udržitelný cestovní ruch
Název práce: Suistainable tourism in chosen destination
Autor(ka) práce: Timko, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to indicate positive and negative impacts of tourism on the environment and to emphasize the importance of sustainable tourism development. The thesis analyses prerequisite of the Russian Federation for the development of alternative forms of sustainable tourism. In the theoretic part are characterized geographical, sociodemografical and environmental conditions as well as current situation of tourism and sustainable tourism in the Russian Federation. The main gain of the thesis is the identification of threats and opportunities in the development of sustainable tourism in the Russian Federation.
Klíčová slova: effect of tourism trap; Russian Federation; environment; sustainable tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2009
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 2. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23810/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: