Imigrační a azylová politika Španělska v rámci Evropské unie

Název práce: Imigrační a azylová politika Španělska v rámci Evropské unie
Autor(ka) práce: Chvátalová, Karolina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce sleduje vývoj společné evropské immigrační a azylové politiky, přičemž se soustředí především na imigrační a azylovou politiku Španělska. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se španělská imigrační a azylová politika shoduje s tou unijní. Zda se jí zcela podřizuje, nebo zda naopak může Španělsko výrazněji promlouvat do utváření společné unijní imigrační politiky. Komparace je provedena na teoretickém základě procesu europeizace, který jednoduše řečeno znamená pronikání evropské dimenze na úroveň národních států. Pokud vliv EU na členské státy v této oblasti existuje, jaká je jeho povaha a zda-li se jednotlivé národní imigrační politiky vyvíjí ke sdílenému modelu, nebo zda vede europeizace k větší diverzitě národních politik? Při studiu problematiky jsem dospěla k závěru, že zejména externí dimenze imigrační politiky je silně ovlivněna EU a tedy podléhá procesu europeizace, kvůli nutnosti ochrany vnějších hranic Schengenského prostoru. Naopak např. v případě přijímání azylantů a udělování statutu dlouhodobých rezidentů se v jednotlivých členských zemích liší. Z těchto závěrů vyplývá, že neexistuje jednotný názor na vliv europeizace na domácí politiku členských zemí.
Klíčová slova: europeizace; španělská imigrační a azylová politika; imigrační a azylová politika EU
Název práce: Spanish immigration and asylum policy within the EU
Autor(ka) práce: Chvátalová, Karolina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the evolution of the common European immigration and asylum policy and its similarities or dissimilarities in comparison with the Spanish national immigration and asylum policy. This comparison has been made by using the theoretical base of Europeanization. This concept means bringing the European dimension down to the level of national states. I have come to the conclusion that the EU has an influence mainly on the external part of immigration policy which means above all the protection of the borders of Schengen area. On the other hand, there are areas such as granting permanent residence to the immigrants varies significantly in the EU member states. The process of europeanization does not have a clear and unified influence on domestic immigration and asylum and other domestic policies.
Klíčová slova: Europeanization; spanish immigration policy; immigration and asylum policy of the EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 16. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: