Analýza finanční výkonnosti společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika

Název práce: Analýza finanční výkonnosti společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika
Autor(ka) práce: Slanina, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Jelínek, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje finanční výkonnost společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika z pohledu externího analytika. Pro hodnocení jsou použity všechny vhodné metody finanční analýzy, tj. rozbor absolutních ukazatelů, analýza poměrovými ukazately a aplikace ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA). Dále je finanční situace podniku porovnána s jeho největšími konkurenty na trhu (General Bottlers a Kofola).
Klíčová slova: mezipodnikové srovnání; nealkoholické nápoje; Ekonomická přidaná hodnota; Coca-Cola; Finanční analýza; finanční výkonnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: