Společná zemědělská politika Evropské unie a její vliv na Českou republiku

Název práce: Společná zemědělská politika Evropské unie a její vliv na Českou republiku
Autor(ka) práce: Soebajová, Diana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Jelínek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vliv Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie na Českou republiku je téma, jenž ve stále postupujících procesech globalizace a integrace nabývá na významu. Opatření v rámci SZP hrají velmi důležitou úlohu. Vývoj agrární politiky České republiky byl ovlivněn procesem integrace ČR do Evropské unie, jenž byl završen vstupem ČR do EU 1.května 2004. Potenciální oblasti rozvoje českého zemědělství pod vlivem SZP představují cílové zaměření práce. Farmáři mají potenciál zejména pro rozvoj ekologického zemědělství, podporovaném aktivitami spjatými s agroturismem či využíváním obnovitelných zdrojů energií. Čeští zemědělci čelí v EU tvrdé konkurenci, a proto je nezbytné, aby v co největší míře využívaly možnosti, které před ně Společná zemědělská politika klade zejména prostřednictvím strukturálních fondů.
Klíčová slova: strukturální fondy; Evropská unie; České republika: proces integrace; agrární politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 15. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3256/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: