Realizace vybraných bezpečnostních funkcí v OS Windows a Unix

Název práce: Realizace vybraných bezpečnostních funkcí v OS Windows a Unix
Autor(ka) práce: Pávek, Libor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je popsat realizaci vybraných bezpečnostních funkcí ve dvou dnes nejrozšířenějších operačních systémech - Windows a Unix/Linux. Text je soustředěn především na autentizaci a autorizaci uživatele a dat uvedených operačních systémů.
Klíčová slova: hardware; software; operační systém; bezpečnost; Windows; Unix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 28. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3257/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: