Marketing ve vyhledávačích

Název práce: Marketing ve vyhledávačích
Autor(ka) práce: Hubka, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Kadaník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je marketing ve vyhledávačích (Search Engine Marketing ? SEM). Jako součást internetového marketingu představuje SEM proces skládající se zejména z optimalizace stránek pro vyhledávače (Search Engine Optimization ? SEO) a reklamního systému Pay-per-click (PPC). Cílem této práce je vysvětlit pojetí internetového marketingu, způsob jakým probíhá marketing ve vyhledávačích, jednotlivé součásti SEM, jednotlivé formy/součásti s ohledem na Search Engine Marketing jako kontinuální proces. Dále uvést a zhodnotit hlavní marketingové agentury poskytující služby SEO a představitele reklamních PPC systémů, navrhnout pro malou/střední firmu vhodný přístup k problematice SEM a doporučit vhodný postup při aplikaci. V první části se práce věnuje významu internetového marketingu a důvodům jeho využití. Dále práce seznamuje s tradičními prostředky IM. Následuje vysvětlení problematiky Search Engine Marketingu a jeho součástí. Poté se práce zaměřuje na subjekty poskytující SEM a na jejich hodnocení i s ohledem na náklady, které vynaloží klient za jejich služby. Závěrečná část je věnována příkladu zavádění SEM.
Klíčová slova: PPC systémy; služba Pay-per-click; SEO; optimalizace pro vyhledávače; SEM; search engine marketing; marketing ve vyhledávačích; internetový marketing; Internet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2007
Datum podání práce: 1. 2. 2007
Datum obhajoby: 17. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5352/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: