Euroregion Bílé Karpaty - Česko-slovenská přeshraniční spolupráce

Název práce: Euroregion Bílé-Biele Karpaty - Czech-Slovak cross-border cooperation
Autor(ka) práce: Válková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horáček, Jiří
Oponenti práce: Šourek, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on cross-border cooperation. To set the reader into context, its history and position within European Union is mentioned here. However, the main focus is set onto the cross-border cooperation in the Czech Republic, Czech-Slovak borderland is further analyzed in detail. Using socio-economic analysis of regions of Zlín and Trenčín, particular euroregion, White Carpathian Mountains, is studied, whether socio-economical level is raised on both sides of the border as a result of this cross-border cooperation. SWOT analysis, which can point out possible directions of development of this region, is also part of this thesis. Questionnaire method is used in the conclusion of the thesis. This method has to reveal, whether this region was created on historical background, or whether it was formed more or less artificially in order to get funds.
Klíčová slova: European Union; Euroregion; Czech-Slovak border; cross-border cooperation
Název práce: Euroregion Bílé Karpaty - Česko-slovenská přeshraniční spolupráce
Autor(ka) práce: Válková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horáček, Jiří
Oponenti práce: Šourek, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce je zaměřená na přeshraniční spolupráci, pro uvedení do kontextu je zde zmíněna její historie a postavení v Evropské unii. Hlavní pozornost je ovšem soustředěna na přeshraniční spolupráci v České republice, podrobněji je analyzováno česko-slovenské pohraničí. U konkrétního Euroregionu Bílé Karpaty je pomocí socioekonomické analýzy Zlínského a Trenčianského kraje zjišťováno, zda díky existenci této formy mezinárodní spolupráce dochází ke zvyšování socioekonomické úrovně na obou stranách hranice. Součástí je také SWOT analýza tohoto euroregionu, která může naznačit směr dalšího vývoje této spolupráce. V závěru práce je použita dotazníková metoda, která má za úkol prokázat, zda byl tento euroregion vytvořen na historických základech nebo spíše uměle a účelově pro čerpání financí.
Klíčová slova: Evropská unie; přeshraniční spolupráce; česko-slovenská hranice; euroregion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2010
Datum podání práce: 14. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24412/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: