Černý trh se vstupenkami na kulturní a sportovní akce: chyba nebo záměr?

Název práce: Černý trh se vstupenkami na kulturní a sportovní akce: chyba nebo záměr?
Autor(ka) práce: Šoral, Dalibor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Černý trh se vstupenkami na sportovní a kulturní akce je ve světě značně rozšířen. Existence tohoto jevu podněcuje otázku, zda je tvořen záměrně organizátory a pořadateli, kteří z něj následně profitují nebo zda vzniká jako související jev chybným nastavením cen. Práce zkoumá černý trh v České republice při prodeji vstupenek na zápasy v kopané, divadelní představení a koncerty populární hudby. Ceny jsou nastavovány na nižší než rovnovážné úrovni, jsou sledovány jiné cíle, než je maximalizace výnosů ze vstupného na každé jednotlivé akci. Organizátoři a pořadatelé nepodporují černý trh ve snaze maximalizovat zisk na straně jedné, na druhé straně nemají ale motivaci jeho vzniku a existenci zamezovat. Náklady na jeho potírání by mohly být vyšší než očekávaný příjem.
Klíčová slova: kultura; fotbal; cena čistící trh; vstupenky; Černý trh
Název práce: Black market for tickets to sports and cultural events: an error or intention?
Autor(ka) práce: Šoral, Dalibor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Black market for tickets to sports and cultural events presents a widespread problem. The existence of this phenomenon leaves a question open whether this phenomenon has been deliberately generated by managers and organizers who then benefit from it or whether this phenomenon arises as a side effect of mispricing. My paper is exploring the black market in the Czech Republic for tickets to football matches, theater performances and concerts of popular music. Prices are set at levels lower than the equilibrium level, managers and organizers pursue other interest than profit maximizing from admission. The black market is not supported because of profit maximization; on the other hand there is no motivation to prevent it. Costs of avoidance could be higher than loss income.
Klíčová slova: culture; football; market clearing price; Black market; tickets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24608/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: