Ekonomické aspekty rozhodování o investicích do lidského kapitálu

Název práce: Ekonomické aspekty rozhodování o investicích do lidského kapitálu
Autor(ka) práce: Kubík, Rudolf
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Maršíková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na problematiku lidského kapitálu a investic do něj. Zkoumá a měří výnosnost investic do lidského kapitálu z mikro- i makroekonomického pohledu a zaměřuje se také na motivy těchto investic. Na úrovni jedince měří míru návratnosti investic do terciárního vzdělávání, která vychází okolo 8%, a sleduje další efekty, jako je zvyšování šance na pracovním trhu atp. Na makroekonomické úrovni pak sleduje vliv investic do lidského kapitálu na HDP a na další ekonomické faktory a snaží se nalézt souvislosti mezi úrovní lidského kapitálu a ekonomických růstem. Prodloužení průměrné délky vzdělání o rok znamená zhruba 5% růst HDP.
Klíčová slova: ekonomický růst; míra výnosnosti; vzdělání; Lidský kapitál
Název práce: Economic aspects of decision about investment into human capital
Autor(ka) práce: Kubík, Rudolf
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Maršíková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 6. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5356/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: