Vlaková doprava spotřebního zboží

Název práce: Railroad Transport Opportunity in Case of Consumer Goods
Autor(ka) práce: Bauer, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Novotný, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis covers topics related to railway transport of consumer goods. First, basic attributes of rail transport such as economic characteristics, history, development in time, infrastructure, and standards are presented. Second, major agents of rail transport and their functions are described. Third, international standards and rules applying to the railway transport are discussed, including the outcomes of EU initiatives as well as COTIF regulations. Fourth, a brief overview of consumer goods as an object of transport and further applications are presented. In the fifth part, a portfolio of quantitative instruments is described. Sixth, the final case study deals with application of the developed theoretical framework on a real business situation.
Klíčová slova: railway transport; logistics; consumer goods
Název práce: Vlaková doprava spotřebního zboží
Autor(ka) práce: Bauer, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Novotný, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá tématy vztahujícími se k vlakové dopravě spotřebního zboží. V první části je zpracována základní charakteristika vlakové dopravy. Druhá část popisuje hlavní hráče na trhu vlakové dopravy, a to jak obecně, tak konkrétně na příkladu vybraných zemí. Třetí část se zabývá nejvýznamějšími mezinárodními organizacemi na poli vlakové dopravy. Čtvrtá část podrobněji rozebírá charakteristiku spotřebního zboží a konkrétní technická řešení jeho přepravy. V páté části je představeno několik optimalizačních nástrojů použitelných při řešení případové studie, jíž se autor věnuje v šesté a poslední části.
Klíčová slova: vlaková doprava; spotřební zboží; logistika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2010
Datum podání práce: 25. 8. 2010
Datum obhajoby: 13. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: