Comparison of Nuclear Energy Policy in the Czech Republic and France

Název práce: Comparison of the nuclear power industry in Czech Republic and France
Autor(ka) práce: Loiseau, Jean-Camille
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šauer, Petr
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper studies the nuclear technology and evaluates the most likely technical developments to come until 2030. It examines the features of Czech and French nuclear programs, compares the structures of nuclear sectors and estimates the advantages & drawbacks of further developments in both countries. The paper assesses if certain developments of the nuclear sector in one country can be used in the other country and vice-versa. Finally, proposes a set of recommendations for both countries regarding the development of their nuclear program.
Klíčová slova: nuclear wastes; greenhouse gas; uranium; enrichment; atomic; energy; electricity; reprocessing; Czech Republic; France; nuclear
Název práce: Comparison of Nuclear Energy Policy in the Czech Republic and France
Autor(ka) práce: Loiseau, Jean-Camille
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šauer, Petr
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tento dokument studie jaderné technologie a vyhodnocuje s největší pravděpodobností technický vývoj přijde do roku 2030. Zkoumá rysy české a francouzské jaderné programy, porovnává struktury jaderného odvětví a odhady výhody & nevýhod další vývoj v obou zemích. Příspěvek hodnotí-li určitý vývoj jaderného odvětví v jedné zemi může být použit v jiné zemi a vice-versa. Konečně navrhuje soubor doporučení pro obě země, pokud jde o rozvoj svého jaderného programu.
Klíčová slova: Česká republika; JADERNÉ; elektřina; jaderný odpad; atomový; obohacení; energie; přepracování; Francie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 16. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: