Počítačová a internetová gramotnost v ČR

Název práce: Počítačová a internetová gramotnost v ČR
Autor(ka) práce: Matouš, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá počítačovou a internetovou gramotností v ČR v rámci celkové informační gramotnosti, popisuje její současný stav, rozebírá metody jejich šetření a věnuje se otázce zvyšování počítačové a internetové gramotnosti.
Klíčová slova: vzdělávání; digital divide; informační gramotnost; internetová gramotnost; Počítačová gramotnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: