Ekonomické zhodnocení outsourcingu výroby společnosti BAEST a.s

Název práce: Ekonomické zhodnocení outsourcingu výroby společnosti BAEST a.s
Autor(ka) práce: Kunc, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sotonová, Hana
Oponenti práce: Kulovaný, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je navrhnout fungování nově zřízeného střediska outsourcingu po stránce ekonomické, popsat metodiku jak postupovat při zadávání požadavku na nákup komponentů, jak plánovat spotřebu nákladů a jak náklady řídit. Práce obsahuje popis podniku, rozdělení typů outsourcingu, plánování nákladů a návrh reportů vhodných k zobrazení hodnocení střediska.
Klíčová slova: kalkulace; řízení nákladů; plánování; outsourcing; controlling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5397/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: