Rakouská teorie hospodářského cyklu - pohled současné makroekonomie

Název práce: Rakouská teorie hospodářského cyklu - pohled současné makroekonomie
Autor(ka) práce: Potužák, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Havel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje rakouskou teorii hospodářského cyklu. Představuje její základní stavební kameny. V této teorii neexistuje rozlišení mezi krátkým a dlouhým obdobím, proto je spojena analýza hospodářského cyklu a hospodářského růstu. Hlavním klíčem k jejímu pochopení je teorie kapitálu, jež se zrcadlí v tzv. intertemporální struktuře produkce. Hospodářský cyklus je způsoben monetárním šokem, který atakuje cenový systém ekonomiky, zejména pak úrokovou míru. Tyto disturbance narušují intertemporální strukturu kapitálu a zahajují hospodářský cyklus. Diplomová práce analyzuje ne-neutralitu peněz, a to i v případě změn poptávky po penězích. Dále se pokouší představit slabiny této teorie a nalézá možná řešení. Diplomová práce také porovnává rakouskou teorii s moderními teoriemi hospodářského cyklu a upozorňuje na některé vady těchto teorií. Na závěr jsou vysvětleny hlavní pohyby české ekonomiky pomocí rakouské teorie hospodářského cyklu.
Klíčová slova: úroková míra; intertemporální struktura kapitálu; ne-neutralita peněz; monetární šoky; teorie hospodářského cyklu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 18. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5400/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: