Sudetští Němci a jejich vliv na cestovní ruch v příhraničí České republiky

Název práce: Sudetští Němci a jejich vliv na cestovní ruch v příhraničí České republiky
Autor(ka) práce: Vacíková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Váňa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá německou menšinou na českém území a jejím vlivem na rozvoj cestovního ruchu. V první kapitole je popsána historie německého obyvatelstva na českém území. Druhá kapitola se věnuje německým turistickým organizacím a dalším subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu. Třetí kapitola je zaměřena na region Liberecka a sleduje tamní aktivity německého obyvatelstva spojené s cestovním ruchem. V poslední kapitole jsou popsány současné aktivity, které navazují na sudetoněmecké turistické tradice na Liberecku.
Klíčová slova: Liberecko; historie; sudetští Němci; cestovní ruch
Název práce: Sudeten Germans and their influence on tourism in border regions of the Czech republic
Autor(ka) práce: Vacíková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Váňa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the German minority in the Czech territory and its influence on the development of tourism. The first chapter describes the history of Germans in the Czech territory. The second chapter is about German touristic organizations and other subjects operating in tourism industry. The third chapter focuses on the Liberec region and it is monitoring activities of German population related with tourism there. The last chapter describes contemporary activities which continue old German touristic traditions in the Liberec region.
Klíčová slova: Liberec region; history; tourism; Sudeten Germans

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2010
Datum podání práce: 10. 5. 2011
Datum obhajoby: 26. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28803/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: