-

Název práce: Finančná analýza Plzeňský Prazdroj, a.s
Autor(ka) práce: Murcková, Stanislava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lodr, Jakub
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Finančná analýza skúma finančné zdravie podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. v rokoch 2004-2006. Spája rozsiahle teoretické znalosti s praktickou aplikáciou, komlexne hodnotí majetkovú a finančnú situáciu podniku pôsobiaceho v tržne orientovanej ekonomike. Je tak základným nástrojom finančného manážera pri formulovaní optimálnej finančnej stratégie, pretože iba kvalitné finančné riadenie pomôže podniku uspieť.
Klíčová slova: finančné zdravie podniku; Finančná analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: