Informovanost pacientů o diabetes mellitus a náklady na tuto dietu

Název práce: Informovanost pacientů o diabetes mellitus a náklady na tuto dietu
Autor(ka) práce: Bačovská, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zamapovat přístup pacientu k onemocnění diabetes mellitus. Zkoumanou oblastí jsou stravovací návyky, přístup k fyzické aktivitě i zdravotním vyšetřením, která s onemocněním bezprostředně souvisejí. Kapitola věnovaná diabetickému jídelníčku přinese poznatky o výši měsíčních nákladů na stravu těchto pacientů. Analýza odpoví na otázku, zde je výše měsíčních nákladů na stravu diabetika vyšší, než náklady na stravu člověka s racionální dietou.
Klíčová slova: dieta; náklady; diabetes mellitus
Název práce: Patients Knowing about Diabetes Mellitus and a Costs of this Diet
Autor(ka) práce: Bačovská, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is clear up patient access to diabetes mellitus. The studied areas are eating habits, access to physical activity and health treatment, which are directly related to the disease. The chapter on diabetic diet will bring knowledge about the monthly cost of food in these patients. This analysis answers the question, whether the amount of the monthly cost of diabetic diets is higher than the cost of food of a person with a rational diet.
Klíčová slova: diet; diabetes mellitus; costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Institut managementu zdravotnických služeb

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 26. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20484/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: