Finanční analýza, mezipodnikové srovnání textilních společností

Název práce: Finanční analýza, mezipodnikové srovnání textilních společností
Autor(ka) práce: Iščenko, Marina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Mochalina, Malina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
práce je napsana jako studie, kterou si nechalo zpracovat vedení společnosti s cílem poznat jednak získat představu o finanční důvěryhodnosti a spolehlivosti podniku, finančním poténcialu pro budoucí vývoj a celkovém finančním zdraví; vedení této společnosti uvažuje o získání bankovního úvěru, který chce využít na budoucí rozvoj a investice do strojního zařízení.
Klíčová slova: analýza bonity; mezipodnikové srovnání; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5416/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: