-

Název práce: Proexportná politika ČR v rokoch 2006 až 2010
Autor(ka) práce: Haviar, Alexander
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca popisuje systém podpory exportu v ČR a predstavuje novú exportnú stratégiu pre obdobie 2006 - 2010. Detailne rozoberá a hodnotí nástroje podpory exportu, inštitúcie do proexportnej politiky zapojené a porovnáva ich s podobnými systémami na Slovensku a vo Veľkej Británii. V záverečnej časti obsahuje úvahu o budúcnosti a perspektívach proexportnej politiky a jednotlivých nástrojov osobitne.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2007
Datum podání práce: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5421/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: