Význam občanského sdružení Pohádkové království pro rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Jižní Čechy

Název práce: Význam občanského sdružení Pohádkové království pro rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Jižní Čechy
Autor(ka) práce: Lišková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Dragula, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zaměřená na význam občanského sdružení Pohádkové království pro rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Jižní Čechy se zabývá jeho základní charakteristikou, nabídkou produktů a služeb, historií a marketingovou komunikací. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, např. přínosy cestovního ruchu, turistický region, zážitkový cestovní ruch atd., a charakteristika cestovního ruchu České republiky a turistického regionu Jižní Čechy. Praktická část je věnována charakteristice občanského sdružení Pohádkové království a dotazníkovému šetření pro návštěvníky Jižních Čech.
Klíčová slova: zážitkový cestovní ruch; Pohádkové království; dotazníkové šetření
Název práce: Importance of the civic association The Fairy Kingdom for tourism development in the tourist region of South Bohemia
Autor(ka) práce: Lišková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Dragula, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis focused on the importance of the civic association The Fairy Kingdom for tourism development in the tourist region of South Bohemia deals with its basic characteristics, product and service offerings, history and marketing communication. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part defines tourism terms, for example benefits of tourism, tourist region, adventure tourism, etc. and characterizes tourism in the Czech Republic and in the tourist region of South Bohemia. The practical part is devoted to the characteristics of the civic association The Fairy Kingdom and a questionnaire survey for visitors of South Bohemia Region.
Klíčová slova: adventure tourism ; questionnaire survey; The Fairy Kingdom

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2011
Datum podání práce: 10. 5. 2011
Datum obhajoby: 23. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30230/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: