Mestská hromadná doprava v Bratislave

Název práce: Mestská hromadná doprava v Bratislave
Autor(ka) práce: Králik, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sopko, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá mestskou hromadnou dopravou v Bratislave. Je tu zobrazený jej vývoj, súčasnosť i budúcnosť, ktorá je spojená s projektom Bratislavskej integrovanej dopravy. V prvej časti som definoval základné pojmy spojené s mestskou hromadnou dopravou. V druhej časti som sa venoval jej fungovaniu v Bratislave a v poslednej časti je znázornený predpokladaný vývoj do roku 2020.
Klíčová slova: Bratislava; integrovaná doprava; mestská hromadná doprava
Název práce: Mestská hromadná doprava v Bratislave
Autor(ka) práce: Králik, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sopko, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabýva městskou hromadnou dopravou v Bratislavě. Je zde zobrazen její vývoj, současnost i budoucnost, která je spojená s projektom Bratislavské integrované dopravy. V první části jsem vymezil základní pojmy spojené s městskou hromadnou dopravou. Ve druhé části jsem se věnoval jejímu fungování v Bratislavě a v poslední části je znázorněn předpokládaný vývoj do roku 2020.
Klíčová slova: Bratislava; Integrovaná doprava; Městská hromadná doprava
Název práce: Municipal transportation system of Bratislava
Autor(ka) práce: Králik, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sopko, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis deals with municipal transportation system of Bratislava. It is shown here its history, present and future plans which are associated with project Bratislava Integrated Transport. In the first part I define keys terms associated with public transport. In the second part I focused on realization of municipal transportation system in Bratislava and last part shows the expected development to 2020.
Klíčová slova: Integrated transport; Public transport; Bratislava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2011
Datum podání práce: 3. 5. 2011
Datum obhajoby: 17. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31245/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: