Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost z pohledu daňových povinností v ČR a státech EU

Název práce: Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost z pohledu daňových povinností v ČR a státech EU
Autor(ka) práce: Kroupová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marková, Hana
Oponenti práce: Kohajda, Michael
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá systémy zdanění veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, konkrétně daní z příjmů a srovnáním právních úprav v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. V první části jsou vymezeny základní pojmy a charakteristiky osobních obchodních společností v České republice, dále se práce zabývá daňovým systémem České republiky v kontextu Evropské unie a současným stavem harmonizace. V dalších částech jsou postupně charakterizovány systémy zdanění daní z příjmů v Německu, Španělsku, Velké Británii a Belgii. Cílem této práce je srovnání jednotlivých právních úprav, zhodnocení a možnosti případných změn.
Klíčová slova: daň z příjmů; komanditní společnost; veřejná obchodní společnost; Evropská unie
Název práce: Tax matters of a Partnership and a Limited Partnership in the Czech Republic and the European Union
Autor(ka) práce: Kroupová, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Marková, Hana
Oponenti práce: Kohajda, Michael
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: General Partnership; Income Tax; European Union; Limited Partnership
Název práce: Tax matters of a Partnership and a Limited Partnership in the Czech Republic and the European Union
Autor(ka) práce: Kroupová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marková, Hana
Oponenti práce: Kohajda, Michael
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2010
Datum podání práce: 31. 1. 2011
Datum obhajoby: 28. 4. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: