Internetové obchodování

Název práce: Internetové obchodování
Autor(ka) práce: Zvolánková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kotoučová, Jiřina
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá popisem internetového obchodování od jeho vzniku po situaci v současnosti. Vysvětluje základní pojmy spojené s obchodováním na internetu a shrnuje právní normy, které se této oblasti věnují. Dále práce charakterizuje smlouvu uzavřenou na internetu a práva a povinnosti obou smluvních stran. Hlavním pohledem bakalářské práce je pohled internetového prodejce, což reflektuje praktická část zaměřená na konkrétní problémy prodejců.
Klíčová slova: internet; e-commerce; elektronický obchod; internetový prodejce
Název práce: Electronic commerce
Autor(ka) práce: Zvolánková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kotoučová, Jiřina
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with a description of electronic commerce from its beginning up to present situation in this area. It explains basic terms connected with electronic commerce and it summarizes the relevant legislation. Moreover it describes e-contracts and rights and duties of both contractual parties. The main view is the view of Internet retailer, which is reflected in the practical part focused on concrete problems of retailers.
Klíčová slova: Internet; e-commerce; Internet retailer; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 16. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: