Verejná osobná doprava na Slovensku

Název práce: Verejná osobná doprava na Slovensku
Autor(ka) práce: Pavlík, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá verejnou osobnou dopravou na Slovensku. Zobrazuje dopravnú infraštruktúru Slovenska, popisuje zákony vzťahujúce sa na podnikanie vo verejnej doprave a zobrazuje činnosť manažéra železníc -- ŽSR a najväčšieho osobného dopravcu v železničnej doprave ZSSK a.s. V závere je zobrazené akým smerom by sa mohla železničná doprava v budúcnosti uberať.
Klíčová slova: Slovenská republika; osobná železničná doprava; infraštruktúra
Název práce: Verejná osobná doprava na Slovensku
Autor(ka) práce: Pavlík, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalářská práce se zabýva veřejnou osobní dopravou na Slovensku. Zobrazuje dopravní infrastrukturu Slovenska, popisuje zákony vztahující se na podnikání ve veřejné dopravě a zobrazuje činnost manažera železnic -- ŽSR a největšího osobního dopravce v železniční dopravě ZSSK a.s. V závěru je zobrazeno jakým směrem by se mohla železniční doprava v budoucnu ubírat.
Klíčová slova: Slovenská republika; osobní železniční doprava; infrastruktura
Název práce: Public passenger transport in Slovak Republic
Autor(ka) práce: Pavlík, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis deals with public transportation in Slovak Republic. It shows transportation infrastructure of Slovak Republic, describes laws for business in public transportation and shows activity of manager of railways -- ŽSR and the biggest operator of railways transportation ZSSK a.s. At the end, there is shown the way that railways transportation could follow in the future.
Klíčová slova: infrastructure; Slovak Republic; personal railways transportation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2011
Datum podání práce: 3. 5. 2011
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31244/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: