Imigrace v České republice, integrace migrantů a diverzita

Název práce: Imigrace v České republice, integrace migrantů a diverzita
Autor(ka) práce: Hejtmánek, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Pavelka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Smyslem této práce je popsání imigrace a integrace cizinců v České republice. Významná část práce se zaměřuje na migrační politiku ČR. Jsou zmiňovány podmínky pro povolení k pobytu cizinců, programy Zelených a Modrých karet, ale i vývoj imigrace v ČR v posledních letech. Další oddíl práce se věnuje integraci imigrantů, přičemž byla rozebrána především problematika vzdělávání a poskytování zdravotní péče. Zmíněny byly také aktivity státu při integraci cizinců, působení nestátních neziskových organizací a postoj české veřejnosti k imigraci.
Klíčová slova: imigrace; Česká republika; integrace
Název práce: Immigration in the Czech Republic, integration of migrants and diversity
Autor(ka) práce: Hejtmánek, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Pavelka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis was to describe the problem of immigration and integration of migrants in the Czech Republic. The main part of the thesis focused on the migration policy. Information concerning immigrant's right to reside in the Czech Republic, Green card and Blue card programs were included. The development of immigration in the past few years was also mentioned. Another segment of this thesis was dedicated to integration of foreigners within the territory of the Czech Republic. Areas such as education and health care were examined, due to their importance in the integration process. Discussed topics further included activities of governmental and nongovernmental organizations and also public opinion in the matter of immigration.
Klíčová slova: integration; Czech republic; immigration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 15. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: