Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy

Název práce: Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy
Autor(ka) práce: Götthans, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Koutná, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy se zaměřením na Českou republiku. Uvádí nejdůležitější mezníky ve vývoji letectví a jeho současné postavení. Hlavní pozornost je věnována nízkonákladovým společnostem, jejich historii, obchodnímu modelu, výhodám/nevýhodám, současnému postavení a perspektivám dalšího vývoje v rámci české a evropské letecké dopravy v porovnání s klasickými leteckými společnostmi.
Klíčová slova: klasická letecká společnost; nízkonákladová letecká společnost; perspektivy
Název práce: Influence of entrance low-cost airlines to market of aviation transport
Autor(ka) práce: Götthans, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Koutná, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is Influence of entrance low-cost airlines to market of aviation transport, which is focused on Czech market. The thesis describes the most important facts of history and present standing of aviation transport. The main part of the thesis is focused on low-cost airlines, their history, business concept, benefits/disadvantages, standing and their perspective on development in Czech and European market of aviation transport. The low-cost airlines are compared with major airlines.
Klíčová slova: perspective; low-cost airline; major airline

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2011
Datum podání práce: 26. 4. 2011
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: