Ekonomická analýza Východočeské energetiky

Název práce: Ekonomická analýza Východočeské energetiky
Autor(ka) práce: Petrovic, Nikolina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sotonová, Hana
Oponenti práce: Mareš, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je rozdělena do dvou částí. V první popisuji pojem ekonomické analýzy, její uživatele a metody, které používá. V druhé praktické části aplikuji metodologii z první teoretické části na Východočeskou energetiku, a.s. Nejprve provádím finanční analýzu, dále pak analýzu efektivnosti a nakonec pomocí souhrnných indexu hodnotim ekonomickou situaci VČE, a.s.
Klíčová slova: Souhrnné indexy hodnocení; analýza efektivnosti; Finanční analýza; Ekonomická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2007
Datum podání práce: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: