Finanční řízení firmy

Název práce: Finanční řízení firmy
Autor(ka) práce: Cimický, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Chýna, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Smyslem práce bylo vytvořit přehledný informační systém v prostředí MS Excel, který by vedení firmy ucelil přehled o různých segmentech finančního řízení.
Klíčová slova: management; podniku; firmy; řízení; finanční
Název práce: Financial management of the firm
Autor(ka) práce: Cimický, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Chýna, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2007
Datum podání práce: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: